Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο, το έργο IMPACT

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο, το έργο IMPACT, στο οποίο συμμετείχε η Enoros Consulting Ltd. Το έργο, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Gruntvig για Εκπαίδευση Ενηλίκων), ολοκληρώθηκε , μετά από 2 χρόνια υλοποίησης. Οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης εξ αποστάσεως και το έργο παρείχε σειρά μαθημάτων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους, με σκοπό τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων τους, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν μια αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση στους χώρους εργασίας τους. Το εργαλείο μάθησης θα παραμείνει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου (www.impact-project.info) και οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν σχετική υποστήριξη. Κατεβάστε το πέμπτο Newsletter μας εδώ (Newsletter_GR#5.pdf).