• Δελτίο Τύπου (Φεβρουάριος 2013)


  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανέθεσε στην ENOROS Consulting Ltd την υλοποίηση του έργου: Παροχή Υπηρεσιών από Ειδικούς (Κλινικούς Ψυχολόγους, Ψυχίατρους, Συμβουλευτικούς Ψυχολόγους) για τα Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Μαθητών στο «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας».

  Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013 - 22:50
 • Δελτίο Τύπου (Ιανουάριος 2013)


  Η ENOROSConsultingLtd ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, εκπόνησης έρευνας “CyclingAssetsAnalysis” και διοργάνωσης ενεργειών ευαισθητοποίησης για το έργο CYCLO που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED».

  Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013 - 22:44
 • Δελτίο Τύπου (Δεκέμβριος 2012)


  Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), έπειτα από διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, ανέθεσε στην ENOROS Consulting Ltd τη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος European Destinations of Excellence VI (EDEN VI) στην Κύπρο – 36/G/ENT/CIP/12/B/N02S04 – Grant Programme 2012 με θέμα τον «Προσβάσιμο Τουρισμό».

  Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013 - 22:42
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητικών, κοινωνικών και ψυχολογικών) στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου Κοφίνου


  Η εταιρία συμβούλων ENOROSConsultingLtd, ως ανάδοχος, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης "Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητικών, κοινωνικών και ψυχολογικών) στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου Κοφίνου", στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. Η Δράση κατακυρώθηκε στην ENOROS Consulting Ltd μετά από διαγωνισμό που δημοσιεύθηκε στις 11/9/2009 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%.

  Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013 - 22:01
 • “Listening to young children – WeListen2Y”


  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο "Listening to young children - WeListen2Y" του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation. Η τελευταία συνάντηση μεταξύ των εταίρων διοργανώθηκε από τον επικεφαλής εταίρο Comenius Foundation for Child Development στις 22-25 Οκτωβρίου 2012 στη Βαρσοβία, Πολωνία.

  Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013 - 20:40
 • Αύξηση ενημερότητας Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) σχετικά με τους οδικούς κανόνες στην Κύπρο


  Η Εταιρία Συμβούλων «Enoros Consulting Ltd» σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου (Τμήμα Τροχαίας), κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2012, υλοποιούν το έργο με τίτλο «Αύξηση ενημερότητας Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) σχετικά με τους οδικούς κανόνες στην Κύπρο», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ετήσιο Πρόγραμμα 2010, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).

  Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, Ιούνιος 24, 2013 - 22:10

Σελίδες