• Δελτίο Τύπου (Δεκέμβριος 2012)


    Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), έπειτα από διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, ανέθεσε στην Enoros Consulting Ltd τη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος European Destinations of Excellence VI (EDEN VI) στην Κύπρο

    Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, Ιούνιος 24, 2013 - 15:56
  • Παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε αιτητές ασύλου και δικαιούχους προστασίας


    Η εταιρία συμβούλων Enoros Consulting Ltd και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εταίρος) ανακοινώνουν την έναρξη της Δράσης «Παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε αιτητές ασύλου και δικαιούχους προστασίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία.

    Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2013 - 10:54

Σελίδες