• Δελτίο Τύπου (Αύγουστος 2013)


  Την Παρασκευή 9 Αυγούστου και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, ως νικητή προορισμού για την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί»- EDEN 2012 – «Προσβάσιμος Τουρισμός».

  Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013 - 22:57
 • Δελτίο Τύπου (Ιούλιος 2013)


  Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), έπειτα από διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, ανέθεσε στην ENOROS Consulting Ltd την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος European Excellence Award for Accessible Tourism στην Κύπρο – 56/G/ENT/PPA/12/6472 – Grant Programme 2012.

  Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013 - 22:53
 • Δελτίο Τύπου (Μάρτιος 2013)


  Το Γραφείο Προγραμματισμού, μετά από ανοικτό διαγωνισμό ανέθεσε στην κοινοπραξία ENOROS Consulting Ltd –ΛΚΝ ΕΠΕ, μελέτη με τίτλο: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία.

  Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013 - 22:52
 • Δελτίο Τύπου (Φεβρουάριος 2013)


  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανέθεσε στην ENOROS Consulting Ltd την υλοποίηση του έργου: Παροχή Υπηρεσιών από Ειδικούς (Κλινικούς Ψυχολόγους, Ψυχίατρους, Συμβουλευτικούς Ψυχολόγους) για τα Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Μαθητών στο «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας».

  Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013 - 22:50
 • Δελτίο Τύπου (Ιανουάριος 2013)


  Η ENOROSConsultingLtd ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, εκπόνησης έρευνας “CyclingAssetsAnalysis” και διοργάνωσης ενεργειών ευαισθητοποίησης για το έργο CYCLO που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED».

  Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013 - 22:44
 • Δελτίο Τύπου (Δεκέμβριος 2012)


  Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), έπειτα από διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, ανέθεσε στην ENOROS Consulting Ltd τη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος European Destinations of Excellence VI (EDEN VI) στην Κύπρο – 36/G/ENT/CIP/12/B/N02S04 – Grant Programme 2012 με θέμα τον «Προσβάσιμο Τουρισμό».

  Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013 - 22:42

Σελίδες