Δελτίο Τύπου (Δεκέμβριος 2012)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), έπειτα από διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, ανέθεσε στην Enoros Consulting Ltd τη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος European Destinations of Excellence VI (EDEN VI) στην Κύπρο – 36/G/ENT/CIP/12/B/N02S04 – Grant Programme 2012 με θέμα τον «Προσβάσιμο Τουρισμό». Η διάρκεια της εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης είναι 12 μήνες. Η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.