Ενημερωτικό Δελτίο SKILL-AED

Το έργο "SKILL-AED: SKILLs Advancement in Education - Leadership, Empowerment, Management Skills for Teachers and Teacher-leaders" συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εrasmus + KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 5 οργανισμούς, που προέρχονται από 5 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Κύπρο, Ιταλία, Αγγλία και Πορτογαλία). Συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός Create Partnership Trust, καθώς οι υπόλοιποι εταίροι είναι οι Enoros Consulting Ltd, Onageb, Progetto Marconi and Ponto PR. Ευρύτερος στόχος του εταιρικού σχήματος είναι να προσφέρει ένα πρόγραμμα κατάρτισης με σκοπό να βοηθήσει τους επίδοξους εκπαιδευτικούς - ηγέτες, στην ανάπτυξη πιο εξελιγμένων δεξιοτήτων διαχείρισης, αυξάνοντας τα επίπεδα προετοιμασίας και ετοιμότητάς τους για τη διαχείριση του φόρτου εργασίας, καθώς θα μάθουν τον τρόπο να διαχειρίζονται και να ενδυναμώνουν τους άλλους, ενώ παράλληλα το πως να ηγούνται ομάδων προς όφελος των σχολείων.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Έργου για να μάθετε περισσότερα:  http://www.skillaed.com/