Αύξηση ενημερότητας Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) σχετικά με τους οδικούς κανόνες στην Κύπρο

Η Εταιρία Συμβούλων «Enoros Consulting Ltd» σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου (Τμήμα Τροχαίας), κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2012, υλοποιούν το έργο με τίτλο «Αύξηση ενημερότητας Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) σχετικά με τους οδικούς κανόνες στην Κύπρο», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ετήσιο Πρόγραμμα 2010, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε 200 εκπαιδευόμενους/ ες που είναι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) και διαμένουν στην Κύπρο, με αντικείμενο τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), την ορθή χρήση και οδήγηση οχημάτων, όπως για παράδειγμα αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, σύμφωνα με όλα όσα προβλέπονται στις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, το διάστημα Μάρτιος – Ιούνιος 2012. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα έχουν διάρκεια δύο (2) ημέρες και μεταξύ των άλλων θα περιλαμβάνει και 4ωρη πρακτική άσκηση με τη χρήση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, την οποία έχει αναλάβει η Σχολή Οδηγών «Χάλκος».

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης (1η ημέρα του σεμιναρίου) θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα ενώ στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου, προβλέπεται η δημιουργία ενημερωτικού υλικού και οδηγού για τον ΚΟΚ της Κύπρου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το οποίο θα διανεμηθεί στους/ στις εκπαιδευόμενους/ ες καθώς και σε άλλους ΥΤΧ
Όσοι/ ες ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης και μαζί με αυτό να προσκομίσουν φωτοτυπίες των ακόλουθων εγγράφων:

1. Διαβατήριο
2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
3. Έγγραφα που πιστοποιούν ότι είναι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο, όπως pink slip ή yellow slip.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις, τις ημερομηνίες και το χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 99 11 92 35, (καθημερινά 10.00 – 16.00 κυρία Νεάρχου Έλενα) ή να στείλουν e mail στη διεύθυνση e.nearchou@enoros.com.cy