Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητικών, κοινωνικών και ψυχολογικών) στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου Κοφίνου

Η εταιρία συμβούλων ENOROSConsultingLtd, ως ανάδοχος, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης "Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητικών, κοινωνικών και ψυχολογικών) στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου Κοφίνου", στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. Η Δράση κατακυρώθηκε στην ENOROS Consulting Ltd μετά από διαγωνισμό που δημοσιεύθηκε στις 11/9/2009 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%.

 

Η Δράση αφορά την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητικών, κοινωνικών και ψυχολογικών) σε καθημερινή βάση στους αιτητές ασύλου και τις οικογένειες τους που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου. Η διοικητική λειτουργός επιθεωρεί τη γενική λειτουργία του κέντρου και αποτελεί σύνδεσμο ανάμεσα στους ιδρυματικούς λειτουργούς του Κέντρου και την Υπηρεσία Ασύλου. Η κοινωνική λειτουργός ασχολείται σε καθημερινή βάση με τους διαμένοντες αιτητές ασύλου, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η ψυχολόγος παρέχει ψυχολογική στήριξη στους αιτητές ασύλου που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και ασχολείται με υποθέσεις που απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό υποστήριξης. Επίσης, ο Ανάδοχος σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει και πραγματοποιεί αρκετές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συχνά σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα.

 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο Κέντρο Υποδοχής, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 εκδήλωση με θέμα «Ενάντια στη φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την εταιρία ENOROS Consulting Ltd και την ΠΟΓΟ Αμμοχώστου, σε συνεργασία με το ΣΚΕ Κοφίνου. Tην εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Εσωτερικών Ν. Συλικιώτης, ενώ παρευρέθηκαν η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και άλλων φορέων.

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από ομάδες αιτητών.

 

action_co