Δελτίο Τύπου (Δεκέμβριος 2012)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), έπειτα από διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, ανέθεσε στην ENOROS Consulting Ltd τη διαχείριση και υλοποίησητου Προγράμματος EuropeanDestinationsofExcellenceVI (EDENVI) στην Κύπρο – 36/G/ENT/CIP/12/B/N02S04 – GrantProgramme 2012 με θέμα τον «Προσβάσιμο Τουρισμό». Η διάρκεια της εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης είναι 12 μήνες. Η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.