Δελτίο Τύπου (Ιανουάριος 2013)

Η ENOROS Consulting Ltd ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, εκπόνησης έρευνας “ Cycling Assets Analysis ” και διοργάνωσης ενεργειών ευαισθητοποίησης για το έργο CYCLO που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED » . Αντικείμενο της Σύμβασης με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) ήταν:

 

  • Η τεχνική υποστήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού αναφορικά με τη διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση του έργου CYCLO μέχρι και την λήξη του.
  • Η εκπόνηση έρευνας “ Cycling Assets Analysis ” για την περιοχή Λεμεσού.

 

Η διοργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης για το έργο CYCLO. Συγκεκριμένα, η ENOROS Consulting Ltd διοργάνωσε τρεις (3) Συναντήσεις Ομάδων Εστίασης στη Λεμεσό (22/09/2011), Λευκωσία (23/11/2011) και Λάρνακα (28/03/2012), στις οποίες προσκλήθηκαν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και εκπρόσωποι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από κάθε Επαρχία της Κύπρου. Επιπλέον, διοργανώθηκε Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης σε εθνικό επίπεδο στη Λευκωσία (20/06/2012) στην οποία παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις και οι απόψεις των συμμετεχόντων από όλες τις Συναντήσεις Ομάδων Εστίασης.