Digital Cultural Designer (DCD) Project - 2o Ενημερωτικό Δελτίο

Συλλογή Καλών Πρακτικώνγια το Εγχειρίδιο DCD

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο Digital Cultural Designer (DCD) στοχεύει στη βελτίωση τηςπολιτιστικής εκπαίδευσης, στην επέκταση και ανάπτυξη τωνψηφιακών δεξιοτήτων των νέων μέσω καινοτόμωνδιαδικτυακών εργαλείων και μεθόδων.

Η ύπαρξη ανοιχτών δεδομένων προσβάσιμων στους νέους θαοδηγήσει σε περισσότερη και καλύτερη χρήση τους. Οι νέοιμπορούν να πειραματιστούν παρακολουθώντας μια σειράδιαδραστικών βίντεο, κλιπ κινουμένων σχεδίων,συνεντεύξεις με εμπειρογνωμόνες, κλπ.

Το να απευθύνεσαι σε νέους μέσω οπτικών, διαδραστικών καιμη τυπικών μέσων είναι ένας καλός τρόπος για να γίνουν ταανοιχτά δεδομένα περισσότερο προσιτά.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να εντοπίσουνπροβλήματα, να βρουν τα δεδομένα που χρειάζονται και νατα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους, καθώς καινα συμβάλουν παρέχοντας δημιουργικές λύσεις σχετικά με τοπώς να μετατραπούν όλα αυτά σε μια εφαρμογή.

 

Το έργο DCD θα αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία καιμεθοδολογία για τους νέους, ώστε να βελτιώσουν τιςψηφιακές τους ικανότητες και δεξιότητες, λαμβάνονταςυπόψη και τις πολιτιστικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στις 17 Ιουνίου 2021, 10 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι όλων τωνεταίρων παρευρέθηκαν σε διαδικτυακή συνάντηση

 

Ετοιμάσαμε την οικονομική έκθεση, μιλήσαμε σχετικά με την έκθεση δημοσιότητας και συζητήσαμε για την πρόοδο τουIO1 – προετοιμασία Εγχειριδίου για την Ευαισθητοποίησητων Νέων για τον Ψηφιακό Πολιτισμό. Ο κοινός μας στόχοςείναι να ξαναζωντανέψουμε τη νεανική ψηφιακήεπιχειρηματικότητα και να συνδέσουμε τις γνώσεις και τιςεμπειρίες τους σχετικά με το θέμα.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Αυτό που αναμένεται να εξάγουμε ως αποτέλεσμα του IO1 είναι τοΕγχειρίδιο για την Ευαισθητοποίηση των Νέων για τον ΨηφιακόΠολιτισμό. Πραγματοποιήσαμε μια μελέτη συνθηκών, μια έρευνα καισυνεντεύξεις με τις ομάδες-στόχους του έργου - τα μουσεία,αρχεία, διευθυντές βιβλιοθηκών, προσωπικό πολιτιστικώνιδρυμάτων, νέους και ειδικούς LOD, ψηφιακούς πολιτιστικούςπαροχείς - προκειμένου να αναπτύξουμε το εγχειρίδιο και τιςσχεδιασμένες στρατηγικές και μεθόδους. Στόχος είναι ναδιερευνηθεί η διάχυση των ψηφιακών πολιτιστικών εμπειριών καιτο επίπεδο νεανικής ευαισθητοποίησης/δεξιοτήτων τουπροσωπικού των πολιτιστικών ιδρυμάτων κατά τη χρήση τους.

Η έρευνα κατάφερε να εξετάσει τις εμπειρίες των ανθρώπων τηςτοπικής κοινωνίας, να καθορίσει ποιοι πόροι και εργαλεία θα τουςβοηθήσουν να ενισχύσουν αποτελεσματικότερα τους νέους ναασχοληθούν με τον ψηφιακό πολιτισμό. Πέντε διαφορετικάερωτηματολόγια προωθήθηκαν με σκοπό να αφορούν περισσότεροκόσμο και να διασφαλιστεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων σεμεγαλύτερο βαθμό.

 

Κάνουμε επίσης διαλογή των πρακτικών που αποδείχτηκε ότιλειτουργούν καλά και παράγουν θετικά αποτελέσματα και ως εκτούτου προτείνονται ως πρότυπα