Δελτίο Τύπου (Φεβρουάριος 2013)

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανέθεσε στην ENOROS Consulting Ltd την υλοποίηση του έργου: Παροχή Υπηρεσιών από Ειδικούς (Κλινικούς Ψυχολόγους, Ψυχίατρους, Συμβουλευτικούς Ψυχολόγους) για τα Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Μαθητών στο «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας». Το έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. αφορά την ανάπτυξη και την παροχή νέων υπηρεσιών ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και δράσεων, προς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό, σε σχολικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται εντός των ΖΕΠ, για περίοδο μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2015.

 

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται στα «Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Μαθητών». Πρόκειται για Κέντρα, τα οποία θα λειτουργήσουν σε πιλοτικό στάδια, σε τέσσερα (4) ΖΕΠ: Λευκωσία (Περιοχή Φανερωμένης), Λάρνακα (Γυμνάσιο Ξυλοφάγου), Λεμεσό (περιοχή Λινόπετρας) και Πάφου (Θεοσκέπαστη), όπου εξειδικευμένα στελέχη θα παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης των μαθητών, των γονιών τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα συγκεκριμένα Κέντρα, θα λειτουργούν σε χώρους των σχολικών μονάδων που βρίσκονται εντός των ΖΕΠ, με δυνατότητα κάποιες προσφερόμενες υπηρεσίες να παρέχονται και εκτός αυτών.

 

Η υλοποίηση του έργου αποβλέπει αφενός στην εκπλήρωση της ανάγκης για προσωπική προσέγγιση των μαθητών, προκειμένου να ανασταλεί η πορεία που οδηγεί στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και αφετέρου στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

 

Σε προληπτικό επίπεδο, το παρόν έργο, αποβλέπει στην υποστήριξη των παιδιών κατά το μεταβατικό στάδια ανάπτυξης τους, ενισχύοντας τις δεξιότητες τους και προωθώντας την υιοθέτηση υγιών στάσεων για τη ζωή και τον κοινωνικό περίγυρο.

 

Η ENOROS Consulting Ltd αξιοποιώντας της πολύχρονη εμπειρία της σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, με έμφαση σε έργα παροχής συμβουλευτικής στήριξης, θεωρεί το συγκεκριμένο έργο ιδιαίτερης σημαντικότητας, λόγω των ειδικών απαιτήσεων που δημιουργεί η ομάδα – στόχος.