Δελτίο Τύπου (Ιούλιος 2013)

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), έπειτα από διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, ανέθεσε στην ENOROS Consulting Ltd την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος European Excellence Award for Accessible Tourism στην Κύπρο – 56/G/ENT/PPA/12/6472 – Grant Programme 2012. Η διάρκεια της εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης είναι 9 μήνες. Η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.