Παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε αιτητές ασύλου και δικαιούχους προστασίας

enoros-logotex-pan


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η  εταιρία συμβούλων Enoros Consulting Ltd και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εταίρος) ανακοινώνουν την έναρξη της Δράσης «Παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε αιτητές ασύλου και δικαιούχους προστασίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία. Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής, η διευκόλυνση και η ενίσχυση της πρόσβασης της συγκεκριμένης ομάδας- στόχου στα δικαιώματα και στις υπηρεσίες που παρέχει η σχετική νομοθεσία. καθώς και στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση ποιοτικών υπηρεσιών ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων στόχων στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθεί επιστημονική ομάδα απαρτιζόμενη από έμπειρους επαγγελματίες ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σε παγκύπριο επίπεδο (Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστο, Λεμεσό και Πάφο) ενώ για τις ανάγκες του έργου θα λειτουργήσουν γραφεία παροχής κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης στη Λευκωσία και στη Λεμεσό.

 

Οι αιτητές ασύλου και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μπορούν να απευθύνονται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 – 17:00) στις ακόλουθες διευθύνσεις και τηλέφωνα, για διευθέτηση προσωπικής συνάντησης και παροχή πληροφοριών:

 

Λευκωσία

Σπύρου Κυπριανού 32, Γρ. 2, 1075

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99 299497

 

Λεμεσός - Πάφος

Ισόγειο Χώρος κτηρίου ‘’Αναστασιάδης’’ -ΤΕΠΑΚ 

 (Πεζόδρομος 140 Αγ. Ανδρέου και Ανεξαρτησίας), 3603

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25 002300

 

Λάρνακα – Αμμόχωστος                                                                                                                               

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99 119235

 

 

footer