ΕΡΜΗΣ «Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας»

 header-ermis

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με επιτυχία συμμετείχε η  Enoros Consulting Ltd  στην ημερίδα λήξης του έργου  ΕΡΜΗΣ «Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας»,  την οποία διοργάνωσε η  Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ), την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014.  Το έργο υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013,  σε συνεργασία με  το Δήμο Λήμνου  και το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου . Tο έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

Η Enoros Consulting έχει αναλάβει ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξη του Επικεφαλή Εταίρου (και κατά συνέπεια και του έργου συνολικά), με αντικείμενο την παρακολούθηση και διαχείριση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του Έργου. 

 

Στην ημερίδα χαιρετισμό απεύθυναν ο Πρόεδρος της ΟΠΑΚ Δημήτρης Λαμπριανίδης, ο  Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κος  Γιάννης Ασσιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, κος Γιώργος Γεωργίου, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, κύριος Μάριος Χαννίδης. 

 

Την περιγραφή του έργου, τους στόχους, καθώς και τα αποτελέσματα του, ανέλυσε ο κος Κωνσταντίνος Κλουδάς, Γενικός Διευθυντής της Enoros Consulting Ltd, αναφερόμενος στα τεχνικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του Έργου.

 

Το έργο ΕΡΜΗΣ: Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας» εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ  Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο ΕΡΜΗΣ: Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) 28ης Οκτωβρίου 20, Στρόβολος 2012 Λευκωσία, Τηλέφωνο: 357 22496494,Fax: 357 22423540  e-mail:  opak@cytanet.com.cy |   www.opak.org.cy .

 

 footer-ermis