Δελτίο Τύπου Φεβρουάριος 2015

Δελτίο Τύπου

 

Στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προχώρησε η  Enoros  Consulting  Ltd . Η σύμβαση ανατέθηκε από την  Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ ), μετά από ανοικτό διαγωνισμό και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.

 

 

Enoros-sign

Ο προϊστάμενος της ΚΑΔΔ Μ. Μιχαηλίδης και ο Διευθυντής της  Enoros Κ. Κλουδάς κατά τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης

 

 

Η σύμβαση αφορά την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του έργου για τους ΟΤΑ, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του, με έμφαση να δίδεται στη δημιουργία δικτύου διαχείρισης της μάθησης, καθώς και της υλοποίησης μαθησιακών δραστηριοτήτων για περισσότερα από 1.600 στελέχη ΟΤΑ.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε και την Κυπριακή Δημοκρατία.