«Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού»

 

 «Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού»

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού» (Promotion of the EDEN Destinations and Awareness Raising) στο πλαίσιο της Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COS-TEDEN-2015-3-05.

Η ENOROS Consulting Ltd είχε αναλάβει την συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.

Το έργο αφορούσε την προώθηση των νικητών προορισμών EDEN στην Κύπρο (EDEN 2007, EDEN 2008, EDEN 2009, EDEN 2010, EDEN 2011, EDEN 2012 και EDEN 2014) και η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού με τη διοργάνωση μιας διαφημιστικής εκστρατείας. Στο πλαίσιο της διαφημιστικής εκστρατείας σχεδιάστηκε το έντυπο «Κύπρος Διαδρομές EDEN», το οποίο περιλαμβάνει τρεις (3) θεματικές διαδρομές EDEN αποτελούμενες από τους νικητές προορισμούς EDEN καθώς και από τους επιλαχόντες προορισμούς στην Κύπρο, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Το έντυπο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ (http://www.visitcyprus.com) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφείο του ΚΟΤ.

Το έργο EDEN-European Destinations of Excellence (Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί) διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COSME, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μονάδα Τουρισμού.