3η συνάντηση του έργου Compe4Mi

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Enoros ConsultingLtd,η 3η συνάντηση στο πλαίσιο του έργου COMPe4MI - Εργαλεία για τους επαγγελματίες για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μεταναστών. Η συνάντηση διοργανώθηκε στις 11-12 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εταίρων, προκειμένου να συζητηθεί η πρόοδος των δραστηριοτήτων του έργου, καθώς και τα επόμενα βήματα.

 

Στο έργο συμμετέχουν φορείς που σχετίζονται άμεσα με θέματα μεταναστών (και ειδικότερα εκπαίδευσης / κατάρτισης),  που προέρχονται από 5 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Φινλανδία, Ιταλία και Πολωνία). Ο συντονιστής του έργου είναι η Foundation for Somalia με εταίρους τους Enoros Consulting Ltd, Organization Earth, ASDA RY and Formazione Co&So Network.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες (εκπαιδευτές ενηλίκων,  επαγγελματίες εκπαιδευτές, κέντρα κατάρτισης μεταναστών, ΜΚΟ και επιχειρήσεις), ενισχύοντας παράλληλα τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μεταναστών για την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.