Συνάντηση Εργασίας - Circle Of Change

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αρχηγείο Αστυνομίας, η 3η συνάντηση εργασίας του έργου CircleOfChange. Στη συνάντηση συζητήθηκαν η πορεία υλοποίησης του έργου, καθώς και οι επόμενες ενέργειες.

 

Στόχο του έργου, αποτελεί η αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με την έμφυλη βία (βία λόγω φύλου), πραγματοποιώντας δράσεις πρόληψης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης επαγγελματιών, νέων, εφήβων και του ευρύτερου κοινού (ιδιαίτερα των γυναικών), για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης θυμάτων.

 

Συντονιστής Έργου: Αστυνομία Κύπρου

 

Συνεργάτες Έργου: Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) και ENOROSConsultingLtd.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το πρόγραμμα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκης Ένωσης. Όλες οι σχετικές δημοσιεύσεις αντιπροσωπεύουν μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.