Ευκαιρίες Εργοδότησης

H Enoros Consulting αναζητά:

  • Στέλεχος με πανεπιστημιακό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πολυτεχνικά Επαγγέλματα.(Κωδικός: E_201) με εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις (επιχειρηματικά πλάνα, κατάρτιση, κλπ). Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου και η γνώση 2ης ξένης γλώσσας.
  • Στέλεχος Διοικητικής / Γραμματειακής Υποστήριξης με δίπλωμα (Κωδικός: E_202), με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην παροχή διοικητικής / γραμματειακή υποστήριξης και την οργάνωση γραφείου. Απαραίτητη η άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και της Ελληνικής / Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητός τίτλος γραμματειακών σπουδών. Επιθυμητές γνώσεις λογιστικής.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης).
Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών:
e-mail: info@enoros.com.cy