Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου NESET

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Βάρνα της Βουλγαρίας η εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του έργου "NEETs’ Empowerment for Sustainable Employment in the Tourism sector (NESET)". To έργο αφορά την υλοποίηση καινοτόμων διακρατικών δράσεων, με στόχο την βιώσιμη ένταξη των νέων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στον κλάδο του τουρισμού. Διαμέσου του έργου, θα ενισχυθούν οι δεξιότητες νέων ηλικίας 15- 29 ετών (με έμφαση στα άτομα ηλικίας 25-29), τα οποία έχουν χαμηλά προσόντα ή είναι μακροχρόνια άνεργα ή / και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Τα άτομα αυτά θα υποστηριχθούν ώστε να εναχθούν/ επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ως εργαζόμενοι, αλλά παράλληλα να υποστηριχθούν και σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Στο έργο συμμετέχουν δεκατρείς (13) συνολικά οργανισμοί από οκτώ (8) διαφορετικά Κράτη, με επικεφαλής εταίρο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βάρνας. Η διάρκεια του ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τα ΕΕΑ και Norway Grants Fund for Youth Employment. Συνολικά εγκρίθηκαν είκοσι επτά (27) έργα, σε σύνολο 500 προτάσεων.

PARTNERSHIP AGREEMENT
CONCERNING THE IMPLEMENTATION
OF PROJECT NO. 2017-1-285