Τελικό Συνέδριο (Closing Conference) – FABUSS Project

 Με επιτυχία διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ),το τελικό συνέδριο του έργου FABUSS Το έργο αφορούσε την ανάπτυξη υλικού και μεθοδολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου στις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ιταλία, ΠΓΜΔ). Παρουσιάστηκαν επίσης καλές πρακτικές από τη διαδικασία διαδοχής σε οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κος Κ. #Μίχαλος, ενώ χαιρετισμούς απεύθηναν ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείαςτης ΕΕ στην Ελλάδα κος Γ. Μαρκοπουλιώτης, καθώς και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Την Enoros Consulting Ltd εκπροσώπησαν ο Managing Director Κωνσταντίνος Κλουδάς και η Consultant X. Γιάγκου. Το έργο είχε διάρκεια 24 μήνες και συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+ (Δράσεις για τη Νεολαία).