Εργασία

H Enoros Consulting Ltd, ζητά:

1. Στέλεχος Διοικητική / Γραμματειακής Υποστήριξης.

 
   
(Κωδικός: ΓΥ_2017)
Με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην παροχή διοικητικής / γραμματειακή υποστήριξης και την οργάνωση γραφείου. Απαραίτητη η άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και της Ελληνικής / Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητός τίτλος γραμματειακών σπουδών. Επιθυμητές γνώσεις λογιστικής.
 

 

 

 

1. Στέλεχος με πανεπιστημιακό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

(Κωδικός: Κ1401)

 

Με εμπειρία τουλάχιστον 3 – 5 ετών στην οργάνωση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθυμητή η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου. Επιθυμητή η γνώση αγγλικών.

 

 

2 Στέλεχος με πανεπιστημιακό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Συμβουλευτική.

 

(Κωδικός: Κ1402)

 

Με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εφαρμογή των διαδικασιών της συμβουλευτικής ή της εξατομικευμένης προσέγγισης σε ανέργους, είτε στο πεδίο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 

 

Επιθυμητή η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου και η καλή γνώση αγγλικών.

 

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης στο subject).

 

Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών:

e-mail: info@enoros.com.cy