Η εταιρία στελεχώνεται από Συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία, ευσυνειδησία και επαγγελματική γνώση στα θεματικά πεδία δραστηριοποίησης της εταιρείας. Το στελεχιακό δυναμικό της ENOROS Consulting Ltd αποτελεί τη βάση για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών, γεγονός που συνάδει με τη στρατηγική και τις αξίες της εταιρίας.
Στην παρούσα φάση, η εταιρία απασχολεί συνολικά 19 άτομα, καλύπτοντας μια σειρά από ειδικότητες (οικονομολόγου, ψυχολόγου, κοινωνιολόγου, μηχανικού, γεωπόνου, κλπ), ενώ παράλληλα συνεργάζεται με ικανό αριθμό εξωτερικών συνεργατών (experts), σε διάφορους θεματικούς τομείς (ανθρώπινοι πόροι, αγροτική ανάπτυξη, ΙΤ, κλπ)